Mezinárodní konference
25. - 26. 10. 2012 | Brno
Podpora:
Záštita:
Petr Nečas MPO ČKA ČKAIT

PŘIHLÁŠENÍ PŘÍSPĚVKŮ

Uzávěrka pro příjem abstraktů byla 6. června 2012.

O akceptování Vašeho příspěvku Vás budeme informovat elektronickou poštou.
Autoři příspěvků přijatých do publikace konference obdrží informaci včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 22. června 2012.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 7. září 2012.

Na konferenci mohou být příspěvky prezentovány česky, slovensky nebo německy. Bude zajištěno simultánní tlumočení.

ODBORNÁ TÉMATA

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR