Mezinárodní konference
25. - 26. 10. 2012 | Brno
Podpora:
Záštita:
Petr Nečas MPO ČKA ČKAIT

Aktuálně:

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2012 přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti k setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník je kladen důraz na odbornost příspěvků, především na konkrétní technická řešení. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.

Při přípravě osmého ročníku konference PASIVNÍ DOMY 2012 pokračuje spolupráce Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu.

Setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů během konference přispěje k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech.

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny do češtiny a němčiny.

Celoživotní vzdělávání

Konference je akreditovanou vzdělávací akcí v programu CPV ČKA (5 bodů).

Konference je akreditovaným vzdělávacím programem v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body).

Záštita nad konferencí

předseda vlády České republiky Petr Nečas, předseda vlády České republiky
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu
Martin Kuba, ministr
ČKA Česká komora architektů
ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků

Mediální partneři

TZB-INFO Tepelná ochrana budov ESB
archiweb.cz ASB Zelená architektura
Nazeleno Dřevostavitel Realit
SNIP&CO