Mezinárodní konference
25. - 26. 10. 2012 | Brno
Podpora:
Záštita:
Petr Nečas MPO ČKA ČKAIT

FINANČNÍ PODPORA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

OPVK

Konference se konala za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – Program EFEKT.

EFEKTMPO